Společnost NELASOFT se věnuje projektovému řízení od svého vzniku a tato oblast se stala nedílnou součástí našeho podnikání. Za mnoho let jsme nashromáždili řadu zkušeností, které se snažíme implementovat nejen do svých projektů, ale napomáháme i našim zákazníkům.

V oblasti projektového řízení nabízíme služby vedoucí k zdokonalování vyspělosti projektového řízení v organizaci s jasnými dopady na finanční výkonnost organizace a plnění stanovených cílů. Pracujeme s klasickými metodikami i nástroji, ale i formou dnes oblíbeného agilního přístupu k řízení. Na základě našich zkušeností jsme vyvinuli software SmartPlanner, který usnadňuje práci pří plánování a řízení projektu.

 V rámci projektového řízení nabízíme:

 

  • Podporu řízení jednotlivých projektů
    Ve formě školení a předání SW podpory dodáváme vedoucím projektů prostředky k efektivnímu řízení jednotlivých projektů.
  • Implementaci projektové kanceláře
    Nabízíme komplexní zavedení projektové kanceláře.
  • Semináře a konzultace
    Ve formě seminářů, workshopů a konzultací poskytujeme zákazníkům základní know-how z oblasti projektového řízení.