SmartPlanner je nástroj na online plánování projektů. Snahou naší společnosti bylo vyvinout jenoduchý a dostupný systém, který by umožňoval koncovým uživatelům plánovat projekty a řídit kapacity zdrojů.

 

Vytváření online projektů

SmartPlanner umožňuje vytvářet a spravovat projekty on-line. Pro jednotlivé projekty lze nastavit různá pravidla plánování (ALAP, ASAP), přístupová práva, velikost ochranných nárazníků a další nezbytné vlastnosti projektů. Pro prohlížení projektů lze využít licenci uživatele, která je bez licenčních poplatků.

 

Přiřazování zdrojů

Každý zdroj může mít svůj vlastní kalendář pracovní doby. Zdroj je možné jednoduchým způsobem přiřadit k danému úkolu. Na základě přiřazených zdrojů systém provádí automatické vyrovnání zdrojů v projektu.

 

Přidávání úkolů

Ke každému projektu je možné vytvořit až 300 úkolů. Úkoly lze propojovat vazbami, je možné vytvářet sumární úkoly, milníky, poznámky k úkolům a k úkolům přiřazovat zdroje. Při plánování projektu lze využít ochranný projektový nárazník (Project Buffer).

 

Sledování Gantt Chartu

Systém graficky sleduje úkoly a jejich vazby v Gantt Chartu. Uživatel zde má možnost porovnávat plánovaný a prognózovaný stav. Gantt Chart zobrazuje kritickou cestu. Na základě kritické cesty a průniku do projektového nárazníku, lze jednoduchým způsobem zjistit aktuální stav projektu.

 

Aktualizace projektů

Aktualizace projektů je snadná. SmartPlanner umožňuje aktualizovat úkoly k aktuálnímu datu. Uživatel k danému úkolu pouze doplní hodnotu: kolik zbývá k dokončení úkolu. Na základě této aktualizace pak systém mimo jiné předpovídá prognózované datum dokončení projektu.

 

Sledování stavu

SmartPlanner rozlišuje dva základní pohledy na základě kterých probíhá sledování projektu. Plánované hodnoty (zahájení projektu, dokončení projektu …) a Prognózované hodnoty (zahájení projektu, dokončení projektu …). Prognózované hodnoty se mění v čase a to na základě aktualizace projektu. Stav projektu je možné sledovat jak v tabulkových hodnotách, tak v grafické formě.