Analyzujeme data ze senzorů

Analyzujeme data ze senzorů

Společnost NELASOFT se zabývá analýzou dat senzorů propojených na HW zařízení Raspberry Pi

NELASOFT má zkušenosti s analýzou a integrací senzorů detekující například znečištění ovzduší, teplotu, tlak, vlhkost, osvětlení, plyny.

Naší kompetencí je implementace a vývoj SW, který data ukládá, vyhodnocuje a integruje s okolními systémy. Zařízení Raspberry a vybrané senzory, lze integrovat do již stávajících zařízení nebo je provozovat zcela samostatně.

Co Vám řešení nabízí

 • Spravovat a vyhodnocovat data ze senzorů detekující znečištění ovzduší (PM10, PM2.5, PM1), teplotu, tlak, vlhkost, osvětlení, plyny (NO2, NH3, CO, CH4, ...)

 • Řízení událostí na základě naměřených veličin

 • Vyhodnocování provozu ostatních HW zařízení

 • Notifikaci událostí prostřednictvím SMS a Emailu

Jaké jsou jeho výhody

 • Bezproblémová integrace s okolním světem

 • Implementace v řádu měsíců

 • Otevřený zdrojový kód

 • Využití opensource technologií

Ukázka odečtu senzorů

 • Ukázka odečítání dat ze senzoru Enviro+ (vlhkost vzduchu, teplota)

 • Data jsou ukládané do MongoDB

 • Podpora notifikací SMS / Email

Použité technologie

 • Senzory například Enviro +

 • Raspberry Pi jednočipové PC

 • OS Linux, Windows, RISC

 • DB MongoDB

 • Programovací jazyk Python (čtení dat ze senzorů)

 • Server / klient - JavaScript, Java, .Net, Scala ...

Co nabízí naše společnost

 • Kompetence v oblasti analýzy a správy dat

 • Zkušenosti s integrací HW zařízení

 • Vývojové a konzultační kapacity

 • Podporu a rozvoj systému

 • Vývoj systému dle potřeb zákazníka

Dokumentace k analýze senzorů

nelasoft_dat-analyza-senzoru_v1-0.pdf