Informace pod kontrolou

vývoj na zakázku / datová analýza senzorů / správa dokumentů / správa podnikových identit (IDM) / webové aplikace

Vývoj na zakázku

Společnost NELASOFT se zaměřuje na tvorbu software na základě specifických zákaznických potřeb. K tomuto účelu cíleně vychovává špičkové specialisty v nejvyhledávanějších a nejpoužívanějších technologiích, buduje firemní kulturu, vytváří vlastní know-how v oblasti metodologií a metodik vývoje software.

více informací +

Vývoj na zakázku
Datová analýza senzorů

Datová analýza senzorů

Máme zkušenosti s analýzou a integrací senzorů detekující například znečištění ovzduší, teplotu, tlak, vlhkost, osvětlení, plyny. Naší kompetencí je implementace a vývoj SW, který data ukládá, vyhodnocuje a integruje s okolními systémy.

více informací +

Správa dokumentů

Na základě našich dlouholetých zkušeností, jsme si pro implementaci správy dokumentů vybrali open source ECM řešení ALFRESCO (www.alfresco.com) od společnosti Alfresco Software.

více informací +

Alfresco - DMS
IDM - Správa podnikových identit

Správa podnikových identit

MidPoint (IDM) je open source systém, který spravuje podnikové identity (role, jména, hesla, organizační jednotky …) z různých podnikových systémů (HR, ERP, Portál, CRM …). MidPoint zajišťuje administraci, správu a kontrolu těchto údajů, čímž zvyšuje bezpečnost podnikového prostředí.

více informací +